Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2018, 6647Overige overheidsinformatieVergadering Provinciale Staten, provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant

 

gelet op artikel 19 van de Provinciewet en artikel 17 van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017;

 

maken bekend:

 

dat een vergadering van Provinciale Staten zal worden gehouden op vrijdag

14 september 2018, aanvang 13.30 uur in de vergaderzaal van Provinciale Staten in het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

 

's-Hertogenbosch, 4 september 2018

 Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier,

drs. J.A. Deneer (plv.)