Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 6646Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 3880841 - Stichting Katholieke Universiteit - Toernooiveld 7 te Nijmegen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Aanvrager : Stichting Katholieke Universiteit

Locatie : Toernooiveld 7 te Nijmegen

Omschrijving : plaatsen van 2 zeecontainers bij HFML magneten lab

Datum ontvangst : 2 september 2018

Zaaknummer ODRN : W.Z18.108173.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.