Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6477

Gepubliceerd op 10 september 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van Gedeputeerde Staten van 4 september 2018, PZH-2018-657470408, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland,

 

Gelet op artikel 2.3 van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland;

 

Besluiten:

 

vast te stellen:

Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

 

Artikel 1 Aanvraagperiode

Subsidie als bedoeld in paragraaf 3. 'Subsidie voor overige winkel- en centrumgebieden’ van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland kan worden aangevraagd van 17 september 2018 tot en met 14 december 2018.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland.

 

 

Den Haag, 4 september 2018,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

 

drs. H.M.M. Koek, secretaris

 

drs. J. Smit, voorzitter


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl