Rectificatie nieuwe grens gemeente Molenlanden, gemeentelijke herindeling Molenwaard-Giessenlanden

Deze publicatie betreft een rectificatie van provinciaal blad 2018, nr. 6319

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 

Gelet op het aannemen van het wetsvoorstel samenvoeging Molenwaard-Giessenlanden door de Tweede en Eerste Kamer van de Staten-Generaal ( nr. 34.830);

 

Gelet op artikel 2, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling;

 

BESLUITEN:

 

1. De grens van de nieuwe gemeente Molenlanden als volgt vast te beschrijven:

 

A. Grens met de gemeente Krimpenerwaard.

Vanaf het snijpunt van de grenzen van de op te heffen gemeente Molenwaard, de gemeente Ridderkerk en de gemeente Krimpenerwaard volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen enerzijds de op te heffen gemeente Molenwaard en anderzijds de gemeente Krimpenerwaard tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Molenwaard en de gemeenten Krimpenerwaard en Lopik.

 

B. Grens met de gemeente Lopik.

Vanaf het onder A. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen enerzijds de op te heffen gemeente Molenwaard en anderzijds de gemeente Lopik tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Molenwaard en de gemeenten Lopik en Zederik. (de per 01-01-2019 nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden).

 

C. Grens met de gemeente Zederik.

(de per 01-01-2019 nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden).

Vanaf het onder B. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen enerzijds de op te heffen gemeenten Molenwaard en Giessenlanden en anderzijds de gemeente Zederik (de per 01-01-2019 nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden) tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Giessenlanden en de gemeenten Zederik en Leerdam (samen de per 01-01-2019 nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden).

 

D. Grens met de gemeente Leerdam.

(de per 01-01-2019 nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden).

Vanaf het onder C. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen enerzijds de op te heffen gemeente Giessenlanden en anderzijds de gemeente Leerdam (de per 01-01-2019 nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden) tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Giessenlanden en de gemeenten Leerdam (de per 01-01-2019 nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden) en Lingewaal (de per 01-01-2019 nieuw te vormen gemeente West Betuwe).

 

E. Grens met de gemeente Lingewaal.

(de per 01-01-2019 nieuw te vormen gemeente West Betuwe).

Vanaf het onder D. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen enerzijds de op te heffen gemeente Giessenlanden en anderzijds de gemeente Lingewaal (de per 01-01-2019 nieuw te vormen gemeente West Betuwe) tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Giessenlanden en de gemeenten Lingewaal (de per 01-01-2019 nieuw te vormen gemeente West Betuwe) en Gorinchem.

 

F. Grens met de gemeente Gorinchem.

Vanaf het onder E. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen enerzijds de op te heffen gemeente Giessenlanden en anderzijds de gemeente Gorinchem tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Giessenlanden en de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam.

 

G. Grens met de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Vanaf het onder F. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen enerzijds de op te heffen gemeenten Giessenlanden en Molenwaard en anderzijds de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Molenwaard en de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht.

 

H. Grens met de gemeente Sliedrecht.

Vanaf het onder G. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen enerzijds de op te heffen gemeente Molenwaard en anderzijds de gemeente Sliedrecht tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Molenwaard en de gemeenten Sliedrecht en Papendrecht.

 

I. Grens met de gemeente Papendrecht.

Vanaf het onder H. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen enerzijds de op te heffen gemeente Molenwaard en anderzijds de gemeente Papendrecht tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Molenwaard en de gemeenten Papendrecht en Alblasserdam.

 

J. Grens met de gemeente Alblasserdam.

Vanaf het onder I. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen enerzijds de op te heffen gemeente Molenwaard en anderzijds de gemeente Alblasserdam tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Molenwaard en de gemeenten Alblasserdam en Ridderkerk.

 

K. Grens met de gemeente Ridderkerk.

Vanaf het onder J. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen enerzijds de op te heffen gemeente Molenwaard en anderzijds de gemeente Ridderkerk tot aan het onder A. eerstgenoemde punt.

 

2. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad en te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van de uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Den Haag, 31 augustus 2018.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

J. Smit, voorzitter

H.M.M. Koek, provinciesecretaris

Naar boven