Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6331

Gepubliceerd op 29 augustus 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming, Melkveebedrijf Blankers, Zwagermanweg 8. 4364 SH te Grijpskerke

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 34 in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Melkveebedrijf Blankers voor exploitatie en uitbreiding van de melkrundveehouderij gevestigd aan de Zwagermanweg 8 te Grijpskerke in de nabijheid van Natura gebied Manteling van Walcheren.

 

Ter inzage

De soortaanvraag ligt 6 weken na de publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het zaaknummer ZK18000071 te vermelden.

 

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunnen tot zes weken na bekendmaking van de soortaanvraag beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als tegen dit besluit beroep wordt aangetekend – ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de rechtbank Zeeland-Brabant, locatie Breda, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl