Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5995

Gepubliceerd op 10 augustus 2018 09:00
Inhoudsopgave

Kennisgeving aanvraag DSM Delft Permit B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : DSM Delft Permit B.V.

Locatie : Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft

Activiteit : Bouwen

Voor : Indampen Natuc-stroom (bouwen fase 2)

Aanvraagdatum : 2 augustus 2018

Zaaknummer : 999993478

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.