Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5991Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Sime Darby Unimills B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Sime Darby Unimills B.V.

Locatie : Lindtsedijk 8, 3336 LE Zwijndrecht

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : 2e fase t.b.v. interne verbouwing EMFA2

Aanvraagdatum : 2 augustus 2018

Zaaknummer : 999993448

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.