Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5990Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Vopak Terminal Europoort B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Vopak Terminal Europoort B.V.

Locatie : Moezelweg 75, 3198 LS Rotterdam

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Aanpassingen aan de terminal infrastructuur ter voorbereiding op IMO2020 blend en bunker hub faciliteiten.

Aanvraagdatum : 2 augustus 2018

Zaaknummer : 999993429

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.