Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5989Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Archer Daniels Midland Europoort B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Archer Daniels Midland Europoort B.V.

Locatie : Elbeweg 125, 3198 LC Rotterdam

Activiteit : Bouwen

Voor : Verlenging tijdelijke accommodatie

Aanvraagdatum : 31 juli 2018

Zaaknummer : 999993377

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.