Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5977Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Spuiweg / Oudendijk ong. Piershil Korendijk

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij besloten hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken:

 

Aanvraag:

Z-18-336677

Activiteit:

  • Bouw

Voor: het plaatsen van een trafo klantstation (inkoop station) ten behoeve van windpar

Locatie: Spuiweg / Oudendijk ong. Piershil Korendijk

Datum besluit: 7 augustus 2018

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist.