Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5976Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wateringveldseweg 1 te Wateringen

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 20 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het herindelen van het terrein rond de nieuwe puinbrekerinstallatie en het aanleggen van een wielenwasser voor het reinigen van de wielen van vrachtwagens. De locatie betreft Wateringveldseweg 1, 2291 HE te Wateringen (zaaknummer 00525853).

Omgevingsdienst Haaglanden maakt bekend namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat is besloten de beslistermijn met toepassing van artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met zes weken te verlengen.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De mededeling ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.