Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5973Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 3829685 – Papierfabriek Doetinchem – Terborgseweg 52 te Doetinchem

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Aanvrager : Papierfabriek Doetinchem

 

Locatie : Terborgseweg 52 te Doetinchem

 

Omschrijving : uitbreiding bedrijfshal Papierfabriek Doetinchem B.V.

 

Datum ontvangst : 6 augustus 2018

 

Zaaknummer ODRN : W.Z18.107194.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.