Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 5970Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Scheelenstraat 100, Simpelveld, BUS 2018-098

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van de Gemeente Simpelveld over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten.

Het betreft de categorie immobiel.

Locatie: Scheelenstraat 100, Simpelveld, kadastraal bekend gemeente Simpelveld, sectie D, nummer 2961.

Datum ontvangst melding: 6 augustus 2018

Projectcode: LI096500343 BUS-nummer: 2018-098

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding, tenzij anders is overeengekomen.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49