Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 5961Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Gochsedijk (weg), Siebengewald, BUS 2018-097

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van NV WML over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten.

Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (35 dagen).

Locatie: Gochsedijk (weg), Siebengewald, kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie K, nummer 664

Datum ontvangst melding: 6 juli 2018

Projectcode: LI089300510

BUS-nummer: 2018-097

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49