Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5958Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland - Melding mobiel breken bouw- en sloopafval – ENGIE Energie Nederland N.V. - Hollandiaweg 11 te Nijmegen

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval een melding hebben ontvangen. Het gaat over:

 

Locatie: Hollandiaweg 11 te Nijmegen

Betreft: besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Datum ontvangst: 3 augustus 2018

Zaaknummer ODRN: W.Z18.106989.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De melding kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.