Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 5938Beschikkingen | afhandelingBekendmaking: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van de aanvraag van BASF Nederland BV om het bouwen van een tankenpark voor de opslag van cryogene gassen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

 

De beslistermijn is verlengd met zes weken.

 

De aanvraag betreft het bouwen van een tankenpark voor de opslag van cryogene gassen.

 

Verzenddatum verlengingsbesluit: 3 augustus 2018

Locatie: Strijkviertel 61, De Meern

Zaaknummer: 8406893

 

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier opwww.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.