Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5936Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Climax Molybdenum B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Climax Molybdenum B.V.

Locatie : Theemsweg 20, 3197 KM Rotterdam-Botlek

Activiteit : Beperkte omgevingsvergunning milieu en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het vervangen van 2 Catox reactoren voor nieuwe exemplaren

Aanvraagdatum : 2 augustus 2018

Zaaknummer : 999993335

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.