Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 5928Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit Wet luchtvaart, Broekveeweg te Herten, zaaknummer 2018-204384

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij hebben besloten een ontheffing ingevolge de Wet luchtvaart te verlenen voor de locatie Broekveeweg te Herten.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken onder vermelding van zaaknummer 2018-204384.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de inhoud van het besluit.

Informatie

Provincieloket: tel.nr. +31 43 389 76 49