Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5918

Gepubliceerd op 7 augustus 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Waadhoeke Vergunning Ontgrondingenwet

Verleend op 1 augustus 2018 aan GrondNet BV : vergunning voor een ontgronding onder de geluidswal bij vakantiepark Waadhoeke-Resort , Gralda 5 , 9036 JJ Menaam .

De vergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Tegen de beschikking kan t/m 12 september 2018 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden:

- die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbeschikking;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend over de ontwerpbeschikking.

 

Tijdens de beroepstermijn ligt de beschikking ter inzage in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail ontgrondingen@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Beroepsschriften kunt u sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl