Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5917Beschikkingen | aanvraagGemeente Tytsjerksteradiel Melding Activiteitenbesluit

Ontvangen van: Sonac Burgum B.V. een melding.

Betreft: het lozen van grondwater op het gemeentelijk riool.

Locatie: Damsingel 27, 9262 NB Burgum, gemeente Tytsjerksteradiel.

 

Voor deze melding gelden algemene regels.

Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.