Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5913Beschikkingen | aanvraagGemeente Ooststellingwerf Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: Heijmans Infra B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning op 13 juli 2018.

Betreft: realisatie duiker ten behoeve van de verdubbeling van de N381 Donkerbroek – Oosterwolde.

Locatie: kadastrale gemeente Donkerbroek- sectie E 785 ten behoeve van de N381.

 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.