Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5911Beschikkingen | aanvraagGemeente Leeuwarden Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: Wetterskip Fryslân een aanvraag om een omgevingsvergunning op 19 juli 2018.

Betreft: het opstellen van zonnepanelen op het buitenterrein van de rioolwaterzuivering voor het opwekken van duurzame energie inclusief bijhorende hekken.

Locatie: Greunsweg 78, 8937 AN Leeuwarden, gemeente Leeuwarden.

 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.