Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5908

Gepubliceerd op 7 augustus 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Heerenveen Goedkeuringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

V erleend aan: Omrin, locatie Ecopark De Wierde een goedkeuringsbesluit onder kenmerk

2017-FUMO-0020887.

Betreft : de goedkeuring van het stortplan 2017van Ecopark de Wierde.

Locatie: De Dolten 11, 8447SB in Heerenveen, gemeente Heerenveen.

 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit van 1 augustus t/m 12 september 2018 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

De stukken liggen van 6 augustus t/m 12 september 2018 ter inzage in het provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen).

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail toezichtenhandhaving@fumo.nl of

tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900HM Leeuwarden.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl