Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5906Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verleend aan: BASF Nederland B.V. een omgevingsvergunning onder kenmerk 2018-FUMO-0027664.

Betreft: de verbouwing en nieuwe indeling dit houdt in dat de kantoren, laboratorium en controlekamer verdwijnen en dat de ruimte een centrale kleedruimte wordt.

Locatie: Innovatielaan 1, 8447 SN Heerenveen, gemeente Heerenveen.

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking van 3 augustus t/m 13 september 2018 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.