Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5900

Gepubliceerd op 8 augustus 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Limburg, besluit m.e.r.-beoordeling Jos Menten Metaalrecycling B.V., Mijnheerkensweg 5-5a, 6041 TA Roermond

Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit, is genomen:

Beoordelingsbesluit m.e.r.

Voor: M.e.r.- beoordeling voor verandering van de inrichting (nieuwe knipschaar)

Locatie: Jos Menten Metaalrecycling B.V., Mijnheerkensweg 5-5a, 6041 TA Roermond

Datum besluit: 2 augustus 2018

Zaaknummer: 2018-204562

Besluitvorming

Voordat een vergunning kan worden aangevraagd, moeten Gedeputeerde Staten van Limburg beoordelen of voor de vergunningverlening een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Aan de hand van de door Jos Menten Metaal Recycling B.V. ingediende aanmeldnotitie hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 9 augustus 2018 t/m 19 september 2018:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via + 31 43 389 78 12

- in het gemeentehuis van Roermond, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit staat geen rechtstreeks bezwaar en beroep open. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen kenbaar worden gemaakt in het kader van de vergunningenprocedure. Het beoordelingsbesluit zal met het ontwerpbesluit en definitieve vergunningsbesluit ter inzage worden gelegd.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl