Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 5896Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Activiteiten Park Protection, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: realisatie tijdelijke opslagruimte

Locatie: CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Activiteiten Park Protection, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum aanvraag: 25 juli 2018

Zaaknummer: 2018-204675

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12