Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 5894Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Manufacturing PP (PPF 3 en 6), Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: tijdelijk TA paviljoen

Locatie: CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Manufacturing PP (PPF 3 en 6), Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum aanvraag: 23 juli 2018

Zaaknummer: 2018-204621

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12