Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 5892Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning Buitenring Parkstad Limburg, kadastraal bekend als gemeente Nuth, sectie A, percelen 3148 en 3155

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: vijverslib vanuit Nierhoven en vijver Wijnandsrade verwerken

Locatie: Buitenring Parkstad Limburg, kadastraal bekend als gemeente Nuth, sectie A, percelen 3148 en 3155

Datum aanvraag: 9 juli 2018

Zaaknummer: 2018-204615

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12