Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 5867Beschikkingen | aanvraagProvincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Cargill B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 30 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Cargill B.V. te Sas van Gent. De aanvraag heeft betrekking op de verandering van hulpstoffen binnen de RO (Reversed Osmose) plant, te weten zwavelzuur in plaats van zoutzuur. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.G.F. van Kempen, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-5120 0696 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180394/00198933.