Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5855

Gepubliceerd op 8 augustus 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zeeland - Ontgrondingenvergunning voor Leicure Investments B.V. te Loenen

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de door Leicure Investments B.V. te Loenen aangevraagde vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet verleend met voorschriften ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen.

Het betreft het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor de realisatie van recreatieterrein Bad MeerSee fase 2 te Nieuwvliet in de gemeente Sluis.

De aanvraag en de overige stukken liggen van 8 augustus 2018 tot 19 september 2018 ter inzage:

 

  • -

    Gemeentehuis van de gemeente Sluis te Oostburg

 

Tot 19 september 2018 kunnen belanghebbenden tegen voornoemde vergunning beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Gelijke bevoegdheid komt toe aan