Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5833Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking OCI Terminal Europoort B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 1 maart 2016 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van OCI Terminal Europoort B.V. voor de inrichting aan de Moezelweg 151, 3198 LS Rotterdam-Europoort.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van ammoniak en de productie en op- en overslag van aqua-ammonia.

 

De aanvraag betreft het onderdeel milieu; revisie.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 9 augustus 2018 tot en met 19 september 2018 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

- de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur);

- de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis;

- de gemeente Westland, Omgevingscontactcentrum, Verdilaan 7 te Naaldwijk;

- de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

- de Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

- de Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

De heer J.H. Bos van de DCMR, telefoon: 010 - 246 83 66.

Zaaknummer: BES98507074.