Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 5820Beschikkingen | aanvraagProvincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Zeeland Refinery N.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 23 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Zeeland Refinery N.V. De aanvraag heeft betrekking op het toevoegen van een extra Gaswassing en extra pompen, alsmede betreffende de uitbreiding en aanpassing van de funderen van de bestaande eenheid. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.M. Olijslager, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-5120 1850 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180381/00198587.