Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5593Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking Chemours Netherlands B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 18 april 2017 aan Chemours Netherlands B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

 

Het betreft een inrichting voor de productie van PFTE en FEP.

 

De wijziging betreft het aanscherpen van de maximale jaarvracht voor de indirecte lozing van FRD.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 26 juli 2018 tot en met 5 september 2018 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Dordrecht, in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht;

- de gemeente Papendrecht, Markt 22 te Papendrecht (gedurende de openingstijden);

- de gemeente Sliedrecht, in de hal van het gemeentekantoor, Industrieweg 11 te Sliedrecht;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

De heer H.M. van Zoest van de DCMR, telefoon: 010 - 246 82 36.

Zaaknummer: 999984313.