Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5273Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Huntsman Holland B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Huntsman Holland B.V.

Locatie : Merseyweg 10, 3197 KG Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen

Voor : Vervangen van de huidige noodgeneratoren welke geplaats zijn na het afbranden van het bestaande Substation

Aanvraagdatum : 10 juli 2018

Zaaknummer : 999990577

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.