Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5269Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 3782421 - Stichting Katholieke Universiteit - Geert Grooteplein Zuid 26 te Nijmegen

 

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Aanvrager: Stichting Katholieke Universiteit

Locatie: Geert Grooteplein Zuid 26 te Nijmegen

Omschrijving: bouwen van een nieuwe MER ruimte

Datum ontvangst: 9 juli 2018

Zaaknummer ODRN: W.Z18.106591.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.