Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 5264Beschikkingen | aanvraagBekendmaking verlenging van de beslistermijn vergunning Brailledreef 2 in Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben besloten de beslistermijn op de aanvraag van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten met zes weken te verlengen. Deze aanvraag is door ons op ontvangen op 30 maart 2018 en heeft betrekking op de bouw van een nieuw kantoorgebouw en de aanleg van een nieuwe in- en uitrit op het terrein van de rioolwaterzuivering aan de Brailledreef 2 in Utrecht. De zaak heeft kenmerk Z-WABO-2018-0988.

U kunt als belanghebbende alleen bezwaar maken tegen de verlenging van de beslistermijn, als u door het verlengen van deze termijn in uw belangen wordt geschaad.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023174 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.