Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5263

Gepubliceerd op 13 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zuid Holland, ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Avelingen-West 15 Gorinchem

Kennisgeving beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maken bekend dat zij een ontwerp omgevingsvergunning hebben voorbereid.

Activiteit:

  • Bouw

  • Milieu (vergunning)

Voor: een algehele revisievergunning voor een inrichting met als hoofdactiviteit het accepteren, op- en overslaan, sorteren en verwerken van afvalstoffen.

Inrichting: Suez EcoService

Locatie: Avelingen-West 15 Gorinchem

Zaaknummer: Z-15-273072

Datum ontwerpbeschikking: 10 juli 2018

Stukken inzien

De stukken liggen vanaf 16 juli 2018 tot en met 27 augustus 2018 ter inzage.

De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht. Via telefoonnummer 078-770 8585 kunt u een afspraak maken.

Zienswijzen geven

Belanghebbenden kunnen met ingang van de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd gedurende 6 weken zienswijzen naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, namens dezen, manager van de Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Contactpersoon

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Vergunningen en meldingen, telefoon 078-770 85 85.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl