Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5262Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 3631511 - Titan Wood BV - Westervoortsedijk 73 te Arnhem

 

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Aanvrager: Titan Wood BV

Locatie: Westervoortsedijk 73 te Arnhem

Omschrijving: bouwen van een bouwwerk

Datum ontvangst: 29 juni 2018

Zaaknummer ODRN: W.Z18.106586.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.