Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5258

Gepubliceerd op 13 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zuid Holland, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Timorstraat 22 te Gorinchem

Kennisgeving aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maken bekend dat zij op een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Aanvraag:

Z-18-336768

Activiteit:

  • Bouw

  • Milieu (neutraal wijziging)

Voor: Milieuneutraal incl bouwen - het vervangen van de luchtverhitters Egron 1

Locatie: Timorstraat 22 te Gorinchem

Datum ontvangst: 11 juni 2018

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over deze aanvraag hebben beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl