Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5256Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 3683655 - Bijsterhuizen 2406 te Wijchen

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : legaliseren van een bijgebouw

Locatie : Bijsterhuizen 2406 te Wijchen

Datum besluit : 11 juli 2018

Zaaknummer ODRN: W.Z18.106472.01

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.