Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5253Overige besluiten van algemene strekkingLijst van initiatieven Gelderse Gebiedsopgaven 10 juli 2018

Bekendmaking van het besluit van 10 juli 2018 - zaaknummer 2018-008535

 

Opgave Achterhoek: Smart werken en wonen

 

Doel: werken

 

Initiatief

Initiatiefnemer

Maximale provinciale bijdrage

Urban Oasis

Hybrid Landscape B.V.

€ 614.742

 

 

Opgave Stedelijk netwerk Ede/-Wageningen: FoodValley

 

Doel: branding en marketing

 

Initiatief

Initiatiefnemer

Maximale provinciale bijdrage

Gezamenlijke marketing en communicatie Food Valley

Stichting Food Valley

€ 136.000

 

 

 

Opgave De Gelderse Corridor: logistieke kracht en hoogwaardige tui nbouw

 

Doel: concurrentiepositie sterker maken door samenwerking.

 

Initiatief

Initiatiefnemer

Maximale provinciale bijdrage

Leren en Innoveren in de Tuinbouw

Stichting Greenport Gelderland

€ 461.294

 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

   

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

 

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

 

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.