Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 5244Beschikkingen | aanvraag



Kennisgeving Besluit Uniforme Saneringen Wilhelminaplein (tracé), Weert, BUS 2018-085

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Enexis B.V. over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (5 dagen).

Locatie: Wilhelminaplein (tracé), Weert, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie R, nummers 3625, 3889, 4869, 4870 en 4920.

Datum ontvangst melding: 6 juli 2018

Projectcode: LI098802081

BUS-nummer: 2018-085

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Provincie Limburg, tel. +31 43 389 99 99