Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5237

Gepubliceerd op 12 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Kennisgeving besluit Wet bodembescherming Bovenberg 68 in Bergambacht

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de Provincie Zuid-Holland bekend dat ten aanzien van de locatie Bovenberg 68 in Bergambacht is besloten dat wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering en het behaalde saneringsresultaat zoals verwoord in het evaluatieverslag.

De sanering heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2006. De procedure wordt daarom afgehandeld volgens het oude recht op grond van de Wet bodembescherming. Dit houdt in dat geen besluit overeenkomstig afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht is genomen.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de ODMH, Thorbeckelaan 5 te Gouda (telefoon 088 54 50 000). Deze procedure heeft kenmerk 2018115867.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team bodem en archeologie van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl