Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5233Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag HES Hartel Tank Terminal B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : HES Hartel Tank Terminal B.V.

Locatie : Beerweg 101, 3199 LM Rotterdam-Maasvlakte

Activiteit : Bouwen en Uitvoeren werk of werkzaamheden

Voor : Het aanleggen van een ondergrondse verbinding tussen Hartel Hes Tank Terminal

en BP Rotterdam Refinery voor olieprodukten

Aanvraagdatum : 29 juni 2018

Zaaknummer : 999990323

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.