Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5226Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland - aanvraag omgevingsvergunning - OLO 3790749 – Mayr Melnhof te Eerbeek – Coldenhovenseweg 12 te Eerbeek

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Aanvrager : Mayr Melnhof

 

Locatie : Coldenhovenseweg 12 te Eerbeek

 

Omschrijving : het vervangen van een bestaande ketel door een nieuwe lage drukketel

 

Datum ontvangst : 9 juli 2018

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 7700.