Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5225Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 3637495 - Industrieweg 101a te Zutphen

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : nieuwbouw van een bedrijfshal t.b.v. opslag en techniek en het wijzigen van een bestaande hal

Locatie : Industrieweg 101a te Zutphen

Datum besluit : 11 juli 2018

Datum verzonden: 11 juli 2018

Zaaknummer ODRN: W.Z18.106390.01

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via HYPERLINK "mailto:wabo@odrn.nl" wabo@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.