Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5197

Gepubliceerd op 12 juli 2018 09:00

Intrekken Verordening schadebestrijding diersoorten in Gelderland

Bekendmaking van het besluit van 4 juli 2018 – zaaknummer 2018-006373 PS 2018-308 tot intrekking van een regeling

 

Vergadering d.d. 04 juni 2018

Besluit nr. PS2018-308

 

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op het voorstel over het intrekken van de Verordening schadebestrijding diersoorten in Gelderland Gelet op de artikelen 61a, 82, 143, en 145 van de Provinciewet

 

BESLUITEN

Artikel I  

De Verordening schadebestrijding diersoorten in Gelderland in te trekken

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Provinciale Staten van Gelderland voornoemd

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

mw. C.J. Compaijen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl