Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5197VerordeningenIntrekken Verordening schadebestrijding diersoorten in Gelderland

Bekendmaking van het besluit van 4 juli 2018 – zaaknummer 2018-006373 PS 2018-308 tot intrekking van een regeling

 

Vergadering d.d. 04 juni 2018

Besluit nr. PS2018-308

 

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op het voorstel over het intrekken van de Verordening schadebestrijding diersoorten in Gelderland Gelet op de artikelen 61a, 82, 143, en 145 van de Provinciewet

 

BESLUITEN

Artikel I  

De Verordening schadebestrijding diersoorten in Gelderland in te trekken

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Provinciale Staten van Gelderland voornoemd

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

mw. C.J. Compaijen