Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5192Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn Chemours Netherlands B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Chemours Netherlands B.V.

Locatie : Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : De uitbreiding van het APA-gebouw

Aanvraagdatum : 14 juni 2018

Verzenddatum : 5 juli 2018

Zaaknummer : 999987731

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.