Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 5184Beschikkingen | aanvraagKennisgeving vuurwerkevenement op 14 juli 2018 op de locatie Rhododendronlaan 7 in De Lutte

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij een vuurwerkevenement op 14 juli 2018 op de locatie Rhododendronlaan 7 in De Lutte hebben ontvangen.

Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op de mededeling.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.