Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5180Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Stadsdam 1 in Huissen

Vaststelling besluit bodemsanering

Er is gemeld dat de bodem op de Stadsdam 1 te Huissen is verontreinigd.

 

Rechtsmiddelen

Voor het vaststellen van dit besluit wordt de zogenaamde "verkorte" procedure gevolgd. Dit betekent dat het besluit niet in ontwerp ter inzage zal worden gelegd.

Belanghebbenden kunnen reageren op deze kennisgeving.

 

Op verzoek wordt een afschrift van ons besluit toegezonden.

 

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reacties, onder vermelding van het zaaknummer 2018-008602, zenden naar post@gelderland.nl

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland